Disclaimer | Amsterdamse Compagnie
Bel voor verhuurinformatie: 085 049 88 88

Disclaimer

Disclaimer

Amsterdamse Compagnie wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle informatie die u aan ons verstrekt (suggesties, ideeën en overig), zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder ‘privacy statement’ aangaande uw persoonlijke informatie. Door Amsterdamse Compagnie materiaal toe te sturen, geeft u aan Amsterdamse Compagnie het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Amsterdamse Compagnie ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Amsterdamse Compagnie heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Amsterdamse Compagnie houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Klik daarvoor op de button contact. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

Algemeen
Het staat Amsterdamse Compagnie vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Amsterdamse Compagnie, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik, volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie, als ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Reacties zijn gesloten.